GRANT & TRAINING - ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

GRANT & TRAINING - ZDRAVLJE I DOBROBIT MALIH PREŽIVARA

Проектот „Јавно застапување во областа на здравјето, продуктивноста и благосостојбата на малите преживари во руралните области на регионот Ѓирокастра во јужна Албанија" го реализира здружението„Royal Albania Foundation“,од Албанија, со поддршка на своите партнери. Целта на проектот е диверзификација на системот и зголемување на производството на храна, со цел остварување на безбедноста на храната во регионот на Ѓирокастро преку зајакнато и одржливо одгледување на мали преживари и подобрена политичка рамка во оваа област.

Во текот на имплементацијата од година дена, проектот ќе влијаена Регионалната управа за земјоделство и општинската управа за да се распределат финансиските средства за вакцинирање на малите преживари и да им се даде надоместна сточарите за сите позитивно тестирани животни на бруцелоза, антракс и агалакција во согласност со одредбите на Закон за ветеринарство на Албанија. Покрај тоа, овој проект ќе ги поддржи донесувачите на одлуки во четири општини за изработка на Стратегии за здравје и благосостојба на животните,те нивната примена на својата територија. Исто така, проектот ја зајакнува свеста на руралните заедници (особено нажените и на младите фармери) за важноста на благосостојбата на животните, одржливата сточарска пракса, вклучувајќи ги минималните национални стандарди и заштитата на животната средина преку подобро управување со отпадот од животинско потекло.

Проектот го финансира Европската Унија во рамките на регионалниот проект "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциумOCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Поранешна Југословенска Република Македонија) , AKTIV (Косово *), CZIP (Црна Гора), предводен од орг. ORCA (Србија).

За повеќе информации, посетете ја официјалната страница на здружениетоПогледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top