GRANT & TRAINING - АКТИВНА АГРО-ЈАВНОСТ

GRANT & TRAINING - AKTIVNA AGRO-JAVNOST

Целта на проектот "Активна агро јавност" е да придонесе кон воспоставување на одржливо управување со зелениот отпад од земјоделското производство во регионот на Бококоторскиот залив, преку активно учество на граѓанското општество во процесите на донесување одлуки, спроведување на политики и прописи налокално ниво и промовирање на одржливо земјоделско производство.

Проектот се спроведува во областите на општина Котор, Тиват и Херцег Нови, каде што координаторот преку обука и вмрежување ќе го подобри знаењето на земјоделците во областа на воспоставување на компостирањето на зелениот отпад, односно придобивките од користење на компост. Активното учество во проектот ќе обезбеди активен дијалог и партнерство помеѓу здруженијата на земјоделските производители и локални управи во Котор, Тиват и Херцег Нови во процесот на донесување одлуки преку заеднички напори за подобрување на локалните планови за управување со отпадот во областа на одржливото управување со зелениот отпад од земјоделското производство.

Проектот го финансира Европската Унија во рамките на регионалниот проект "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциумOCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Поранешна Југословенска Република Македонија) , AKTIV (Косово *), CZIP (Црна Гора), предводен од орг. ORCA (Србија).

За повеќе информации посетете го сајтот на здружението “Eko Centar DELFIN”Погледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top