GRANT & TRAINING - ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

GRANT & TRAINING - ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Проектот "Направете ги малите важни - подобрување на одржливоста на малите фарми преку производство со додадена вредност со помал обем и транспарентни мерки за поддршка" се занимава со некои од најважните проблеми на малите земјоделски стопанства во Србија.

Целта на проектот беше зајакнување на позицијата на малите земјоделски производители во Србија преку постигнување на подобра заштита на производите со ознака за географското потекло, зајакнување на свеста за потребата од воведување мерки за флексибилност за малите и традиционални земјоделски производители во законодавството кои се однесуваат на безбедноста на храната и подобар избор на мерки за поддршка за малите земјоделски производители.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ:

1. Подобра контрола на ознаките на географското потекло

  • Сеопфатното истражување во областа контрола на ознаките на географското потекло, се спроведено со учество на сите заинтересирани страни. Ова истражување ги идентификуваше главните проблеми што треба да ги решат надлежните органи за да се обезбеди подобра валоризација на производите со ознака за географско потекло.
  • Документот за ставот изготвен е врз основа на истражувањето, и од надлежните министерства бара решавање на воочените проблеми во врска со контролата на ознаките за географско потекло.

2. Поголемата флексибилност бара безбедност на храната и подобри услови за работа за малите земјоделски производители

  • Правилникот за мерки за флексибилност за малите производители на производи од животинско потекло се усвои во јануари 2018 година, врз основ на кампањата за јавно застапување, водена преку овој проект. Правилникот ќе го олесни работењето на малите земјоделски производители, а во неговата подготовка учествуваше и Здружението на земјоделци.
  • Истражувањето на бариерите што ги имаат малите земјоделски производители во усогласувањето на работењето со регулативите во областите за безбедност на храната се спроведе преку проектот.
  • Документот за ставот е изготвен врз основ на истражувањата и барањата од надлежните министерства, поддршката при решавање на утврдените проблеми во врска со статусот и пречките во работењето на малите земјоделски производители.

- Документот за ставот е изготвен врз основ на истражувањата и барањата од надлежните министерства, поддршката при решавање на утврдените проблеми во врска со статусот и пречките во работењето на малите земјоделски производители.

  • „Izveštaj iz senke“sastavljen je u toku projekta, u kome su istaknuti glavni problemi u vezi sa merama podrške (subvencijama) u oblasti poljoprivrede, njihovom distribucijom i efektima, transparentnosti trošenja poljoprivrednog budžeta, IPARD komponentom, kao i u vezi sa pristupom informacijama od javnog značaja. Ciljizveštaja je unapređenje dijaloga između farmera i relevantnih institucija o inkluzivnijim i efikasnijim merama podrške.

Проектот го реализираше организацијата „Асоцијација на земјоделци“ од Србија, со поддршка од партнери и соработници. Финансиран е од страна на Европската унија во рамките на регионалниот проект „Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" и реализиран од Регионалниот конзорциум OCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Северна Македонија), AKTIV (Косово*), CZIP (Црна Гора), предводена од организацијата ORCA (Србија).

Превземете ја проектната постер презентација.

*Ова име не е во спротивност со статусот и е во согласност со Резолуцијата на Советот за безбедностна Обединетите нации 1244 и мислењето на Меѓународниот суд на правда за декларацијатаза независност на КосовоПогледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top