GRANT & TRAINING - ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

GRANT & TRAINING - ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Проектот "Направете ги малите важни - подобрување на одржливоста на малите фарми преку производство со додадена вредност со помал обем и транспарентни мерки за поддршка" се занимава со некои од најважните проблеми на малите земјоделски стопанства во Србија. Целта на проектот е да се зајакне позицијата на малите земјоделски производители во Србија преку постигнување на подобра заштита на производите со ознака на географското потекло, зајакнување на свеста за потребата од воведување мерки за флексибилност за малите и традиционалните земјоделски производители во законодавството кои се однесуваат на безбедност на храната и подобар избор на мерки за поддршка за малите земјоделски производители.

Еден од резултатите од овој проект ќе биде "извештај од сенка" за мерките во областа на земјоделството и руралните политики кои се однесуваат на малите земјоделски производители, чија цел е подобрување на дијалогот меѓу земјоделците и релевантните институции за повеќе инклузивни и поефективни политички мерки.

Проектот го финансира Европската Унија во рамките на регионалниот проект "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциумOCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Поранешна Југословенска Република Македонија) , AKTIV (Косово *), CZIP (Црна Гора), предводен од орг. ORCA (Србија).

Покрај Здружението на фармери како координатор на проекти и партнерски организации, проектот исто така вклучува и здружение на производители на традиционални и производи со географска ознака "OriGInal Serbia", земјоделска задруга "Begečki povrtari", агро-туристичко-еколошко здружение "Za Jelašnicu" и здружението "Kuća Čuvarkuća".

За повеќе информации, посетете го сајтот на здружението "Асоцијација на земјоделци"Погледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top