GRANT & TRAINING - ПОТРОШУВАЧИТЕ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ПОЛИТИКА

GRANT & TRAINING - POTROŠAČI U SRCU POLJOPRIVREDNE POLITIKE

Проектот "Преминете на органско: Потрошувачите во фокусот на земјоделската политика" е насочен кон поддршка на создавање на средина за органско производство во ПЈР Македонија, кое е во согласност со интересите на потрошувачите.

Целта на проектот е да се зајакне граѓанското општество да се развијат препораки засновани на факти и модели на ЕУ за подобрување на политичката и законодавната рамка во областа на органско производство како дел од одржливо земјоделство. Проектот ги застапува интересите на потрошувачите во процесот на формулирање и спроведување на земјоделските политики, а во врска со тоа, ја зајакнува соработката меѓу организациите на граѓанското општество, државните институции, земјоделците и медиумите, со цел развој на органското производство и потрошувачка. Покрај тоа, проектот придонесува кон зајакнување на свеста на потрошувачите за здравствените, социјалните и еколошките придобивки од органските производи.

Проектот го финансира Европската Унија во рамките на регионалниот проект "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциумOCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Поранешна Југословенска Република Македонија) , AKTIV (Косово *), CZIP (Црна Гора), предводен од орг. ORCA (Србија).

За повеќе информации, посетете го сајтот на здружението "Организација на потрошувачитe на Македонија"Погледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top