GRANT & TRAINING - ПОТТИКНУВАЧКИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

GRANT & TRAINING - PODSTICAJNE MERE U POLJOPRIVREDI

Граѓанското здружение "Resurs centar" од Мајданпек со своите партнери, го реализираше проектот "Одржливи земјоделски политики во програмите за субвенции на локалната самоуправа во Србија - A.S.A.P.". Проектот опфати територии на 10 општини во Тимочка Краина и Браничево, а неговата цел беше дефинирање на приоритетите и мерките што ќе се финансираат во наредната година врз основ на консултациите со корисниците на буџетите за земјоделство и рурален развој од општинскиот буџет.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ:

1. Локални мерки за поддршка прилагодени на земјоделските производители

  • Сеопфатниот извештај за постоечките локални програми и мерки за поддршка во земјоделството во 10 целни општини, е изработен за да ги идентификува главните проблеми во врска со локалните политики за поддршка на земјоделството, за да послужи како основа за јавно застапување на подобри мерки за поддршка прилагодени на потребите на земјоделските производители.
  • На тркалезната маса се собраа претставници на 10 локални самоуправи, земјоделски производители и експерти од областа на земјоделството, со цел да се анализираат и дополнат извештаите за ефектите од постоечките локални програми и мерки за поддршка во земјоделството.
  • Препораките за подобрување на ефективноста на локалните програми и мерките за поддршка во земјоделството, се изработени врз основ на истражувањата и заклучоците од Тркалезната маса. Препораките ги конкретизираат мерките што треба да се спроведат, а испратени им се на носителите на одлуки на локално и национално ниво.
  • Конкретни измени во Одлуките за употреба на локалниот земјоделски буџет беа усвоени во три локални самоуправи: Мајданпек, Сокобања и Кучево, врз основ на препораките на Ресурсниот центар. Овие три локални самоуправи издвоија поголеми средства за субвенции во земјоделството, ги диверзификуваа мерките за поддршка во согласност со потребите на фармерите, а фокусот го ставија на земјоделските задруги.

2. Нов механизам за создавање на одржливи земјоделски политики кои ги вклучуваат корисниците - Локална акциона група (ЛАГ)

  • Една локална акциона група во Мајданпек – „Via Danubius” беше регистрирана со помош на Ресурсниот центар за времетраењето на проектот. Оваа локална акциона група опфаќа територија на три општини: Мајданпек, Кладово и Неготин и има 22 члена, вклучувајќи фармери, сточари и здруженија на граѓани.

Проектот го реализираше организацијата „Ресурс центар Мајданпек“ од Србија, со поддршка на партнери и соработници. Финансиран е од страна на Европската унија во рамките на регионалниот проект „Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциум OCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Северна Македонија), AKTIV (Косово*), CZIP (Црна Гора), предводена од организацијата ORCA (Србија).

Превземете ја проектната постер презентација.

За повеќе информации, посетете го сајтот на здружението "Ресурс центар" од Мајданпек.

*Ова име не е во спротивност со статусот и е во согласност со Резолуцијата на Советот за безбедностна Обединетите нации 1244 и мислењето на Меѓународниот суд на правда за декларацијата за независност на КосовоПогледајте ги нашите успешни приказни!

Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top