GRANT I TRAINING - BUJQËSIA ORGANIKE

GRANT I TRAINING - ORGANSKA POLJOPRIVREDA

Projekti "Bujqësi Organike në Rajonin e Zlatiborit, Rashkës dhe Podunavles" drejtpërsëdrejti merret me mungesën e masave të mbështetjes publike për bujqësi organike në Serbinë qendrore dhe perëndimore, ndërsa projekti metodologjikisht përfshin të gjithë aktorët kryesorë: vendimmarrësit, fermerët dhe konsumatorët.

Në Serbi, vetëm rreth 10.000 ha e tokës është shndërruar në prodhim organik, ndërsa gjysma është në procesin e shndërrimit (Prodhim organik në Serbi, Serbia organica, 2014). Në rajonin e Rashkës, Zlatiborit dhe Podunavles (Serbia Qendrore dhe Perëndimore), një numër shumë i vogël (gjithsej dhjetë) të prodhuesve organikë bujqësorë është regjistruar.

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në fuqizimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile dhe të ndërvepruesve të tjerë kyç në rajonin e Rashkës, Zlatiborit dhe Podunavles, të avokojnë përmirësimin e politikave publike në nivelin vendor dhe kombëtar në fushën e prodhimit bujqësor organik. Projekti përkrah prezantimin dhe zbatimin konsekuent të politikave publike të bazuara në hulumtime, si dhe futjen e masave mbështetëse dhe të subvencioneve në rajonin e Rashkës, Zlatiborit dhe Podunavles.

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të projektit rajonal "Bujqësi e Qëndrueshme për një Ballkan të Qëndrueshëm: ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për avokim dhe zhvillim të politikave në Ballkanin Perëndimor", i cili zbatohet nga konsorciumi rajonal i OShC-ve: IEP (Shqipëri), FLORZON (ish Republika Jugosllave e Maqedonisë), AKTIV (Kosovë*), CZIP (Mali i Zi), të udhëhequr nga ORCA (Serbi).

Për më shumë informacione, vizitoni faqen e shoqatës „Fenomena“Shikoni historitë tona të suksesshme!

Top