GRANT I TRAINING - KOMASACIJA U SLUŽBI ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

GRANT I TRAINING - KOMASACIJA U SLUŽBI ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

„Ukrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta kao instrument održivog razvoja poljoprivrede“ je projekat koji realizuje udruženje QSK NATYRA iz Albanije sa svojim partnerima u cilju ostvarivanja preduslova za konstruktivan dijalog baziran na znanju, između donosioca odluka na nacionalnom nivou i organizacija civilnog društva, na temu ukrupnjivanja poljoprivrednog zemljišta u Albaniji. Projekat će razviti model komasacije na primeru opštine Fier u Albaniji.

Projekat finansira Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Fragmentacija poljoprivrednog zemljišta sa prosečnom veličinom parcela od oko 1,75 ha predstavlja jedan od značajnijih poljoprivrednih problema u Albaniji koji je doveo do smanjenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti zemlješta, gubitka zemljišta i ekonomskih problema poput povećanih troškova proizvodnje. Ovaj projekat kreira model komasacije, odnosno ukrupnjavanja zemljišta na primeru jedne opštine u Albaniji, na osnovu čega pokreće dijalog o Nacionalnoj strategiji ukrupnjavanja zemljišta i daje preporuke za unapređenje njenog nacrta.Pogledajte naše uspešne priče!

Top