GRANT I TRAINING - OBNOVA TRADICIONALNOG POLJOPRIVREDNOG PEJZAŽA

GRANT I TRAINING - OBNOVA TRADICIONALNOG POLJOPRIVREDNOG PEJZAŽA

Projekat „Obnova tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za održivu poljoprivredu – AGRISCAPE&ME“bio je usmeren na doprinos razvoju održive poljoprivrede kroz zalaganje za obnovu, očuvanje i unapređenje tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža kao dijela ukupnog kulturnog pejzaža u Crnoj Gori.

Cilj projekta je bio da doprinese razvoju održive poljoprivrede kroz očuvanje, regeneraciju i unapređenje tradicionalnog poljoprivredni pejzaža u Crnoj Gori.Tradicionalni poljoprivredni pejzaži su nastajali tokom istorije kroz različite poljoprivredne aktivnosti ljudi na određnom prostoru. Oni su doprineli stvaranju lokalnih kultura i identiteta, pa zbog toga predstavljaju važan deo kulturnog pejzažai deo kulturne baštine.

REZULTATI PROJEKTA:

1. Model zaštite tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža na primeru sela Gornja Lastva, opština Tivat

  • Predlogobnove tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u selu Gornja Lastva i korišćenja potencijala sela za održivu poljoprivredu, kreiran je na osnovu istraživanja sprovedog kroz projekat. Predlog je uključio konkretne preporuke za obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Gornjoj Lastvi;
  • Model za identifikaciju i analizu tradicionalnog poljoprivrednog zemljišta, kreiran je uz učešće zainteresovanih strana, na osnovu istraživanja i primera u Gornjoj Lastvi, kao početna tačka u procesu regeneracije ruralnih i poljoprivrednih oblasti. Ovaj model, moguće je koristiti i u drugim poljoprivrednim oblastima;
  • Ojačana svest građana i zainteresovanih strana o tradicionalnom poljoprivrednom pejzažukao važnom delu kulturnog pejzaža i o značaju njegove regeneracije za održivu poljoprivredu;

2. Unapređen zakonski i institucionalni okvir za zaštitu, planiranje i upravljanje tradicionalnim poljoprivrednim pejzažom u Crnoj Gori

  • Preporuke za unapređenje okvira zaštite, planiranja i rehabilitacije tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža u Crnoj Gori razvijene su u sklopu ovog projekta, na osnovu sprovedenog istraživanja. Cilj preporuka je da pomognu donosiocima odluka u formulisanju i implementaciji sveobuhvatne politike zaštitetradicionalnog poljoprivrednog pejzaža u Crnoj Gori.
  • Platforma za unapređenje tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža koja obuhvata ključne aktere u oblasti poljoprivrede, kulturnog nasleđa, pejzaža i planiranja u Crnoj Gori, kreirana je sa ciljem javnog zastupanja preporuka za unapređenje tradicionalnog poljoprivrednog pejzažau Crnoj Gori.
  • Okrugli sto “Poljoprivredni pejzaži – vrednosti, trenutno stanje i izazovi” organizovan u selu Gornja Lastva, učvrstio je saradnju ključnih aktera u okviru platforme za unapređenje tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža u Crnoj Gori.Okrugli sto je otvorio dijalog o kulturnom pejzažu kao delu kulturne baštine i potrebi njegovog očuvanja i regeneracije i značajno je uticao na jačanje svesti ključnih aktera i građana o tradicionalnom poljoprivrednom pejzažu.

Projekat je realizovala organizacija „EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj” iz Crne Gore, uz podršku partnera i saradnika. Finansirala ga je Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Preuzmite poster prezentacije projekta.

Za više informacija posetite sajt udruženja “EXPEDITIO”.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top