GRANT I TRAINING - OBNOVA TRADICIONALNOG POLJOPRIVREDNOG PEJZAŽA

GRANT I TRAINING - OBNOVA TRADICIONALNOG POLJOPRIVREDNOG PEJZAŽA

Projekat „Obnova tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za održivu poljoprivredu – AGRISCAPE&ME“ je usmeren na doprinos razvoju održive poljoprivrede kroz zalaganje za obnovu, očuvanje i unapređenje tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža kao dijela ukupnog kulturnog pejzaža u Crnoj Gori.

Polazeći od šireg razumevanja baštine koja “obuhvata sve vidove životne sredine nastale interakcijom čoveka i prostora tokom vremena”, kulturni pejzaž predstavlja najširu i najobuhvatniju kategoriju kulturne baštine. Važan deo kulturnog pejzaža je tradicionalni poljoprivredni pejzaž koji obuhvata veliki deo prostora Zapadnog Balkana, uključujući i Crnu Goru. Tradicionalni poljoprivredni pejzaži su nastajali tokom istorije kroz različite poljoprivredne aktivnosti ljudi na određnom prostoru. Ovi pejzaži doprinose stvaranju lokalnih kultura i identiteta, kao i vrednosti ukupnog kulturnog pejzaža i predstavljaju osnovne resurse jedne teritorije.

Projekat AGRISCAPE&ME doprinosi razumevanju vrednosti i zaštiti tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori, odnosno njihovom adekvatnom upravljanju, kroz sprovođenje pilot projekta zaštite tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža u selu Gornja Lastva na Vrmcu. Kroz ovaj projekat, uspostaviće se platforma relevantnih aktera u oblastima poljoprivrede, kulturne baštine, pejzaža i planiranja koja će izradom preporuka za unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu, planiranje i upravljanje tradicionalnim poljoprivrednim pejzažom, doprineti razvoju održive poljoprivrede u Crnoj Gori. Implementaciju projekta, pratiće kampanja koja promoviše značaj tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za lokalnu kulturu i identitet.

Projekat realizuje organizacija „EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj, uz podršku partnera i saradnju Mreže za ruralni razvoj Crne Gore. Finansira ga Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Za više informacija posetite sajt udruženja “EXPEDITIO”Pogledajte naše uspešne priče!

Top