GRANT I TRAINING - OD POLJA DO STOLA

GRANT I TRAINING - OD POLJA DO STOLA

Cilj projekta „Od polja do stola – kanalisanje problema farmera kroz objavu izjava o poziciji i druge pisane forme“bio je unapređenje održivosti proizvodnje malih poljoprivrednih proizvođača u regionu Mavrovo – Rostuse i jugoistočnom regionu Severne Makedonije koji koriste tradicionalne metode proizvodnje, kroz prepoznavanje njihovih potreba i problema i njihovom razmatranju sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou.

REZULTATI PROJEKTA:

1. Veća fleksibilnost zahteva bezbednosti hrane za male poljoprivredne proizvođače

  • Izrađena je “Knjiga pravila” koja uključuje mere fleksibilnosti za tradicionalnu proizvodnju sira u Severnoj Makedoniji. Knjiga pravila je izrađena na osnovu istraživanja sprovedenog tokom projekta i uz uključivanje i konsultacije sa proizvođačima sira i učešće eksperata.
  • Radna grupa za uvođenje mera fleksibilnosti za male i tradicionalne proizvođače u zakonodavni okvir, formirana je od straneAgencije za veterinarstvo i hranu, kao rezultat javnog zastupanja realizovanog tokom projekta. Predstavnik Slow Food uključen je kao član ove radne grupe.

2. Bolje prepoznavanje proizvoda sa oznakom geografskog porekla u jugoistočnom regionu zemlje kao potencijala za ruralni razvoj

  • Istraživanje stanja proizvodnje hrane sa oznakom geografskog porekla i nacionalnih programa kvaliteta u oblasti bezbednosti hrane sprovedeno je kroz projekat. Istraživanje je uključilo veliki broj proizvođača kroz lične posete i učešće na okruglim stolovima.
  • Grupa od 16 proizvođača koji su učestvovali u projektnim aktivnostima, odlučila je da sesamoorganizuje i uz pomoć organizacije Slow Food, počne da intenzivnije zastupa sopstvene interese kod Ministarstva poljoprivredei prezentuje bogatstvo svog regiona.

3. Bolje razumevanje potrošača da svojim izborom prilikom kupovine namirnica mogu uticati na unapređenje kvaliteta i bezbednosti hrane

  • Reportaže o tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz različitih regiona Severne Makedonije su izrađene i distribuirane putem interneta;
  • Dve javne kampanjesu sprovedene sa ciljem promocije tradicionalne poljoprivredne proizvodnje sira u Severnoj Makedoniji, kao i promocije kupovine lokalnih proizvoda. Kampanjesu imale veliki odjek među građanima sa preko 120. 000 pregleda samo video klipova kampanje;
  • Jednodnevna konferencijaza više od 40 učesnika, održana je sa ciljem podrške tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Deo konferencije je bio posvećen programima kvaliteta u oblasti bezbednosti hrane, a drugi primeni paketa mera fleksibilnosti u nacionalnom zakonodavstvu kao neophodnosti za očuvanje tradicionalnih sireva.

Projekat je realizovala organizacija „Slow Food Bitola” iz Severne Makedonije, uz podršku partnera i saradnika. Finansirala ga je Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Preuzmite poster prezentacije projekta.

Za više informacija posetite sajt udruženja “Slow Food Bitola”

Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top