GRANT I TRAINING - OD POLJA DO STOLA

GRANT I TRAINING - OD POLJA DO STOLA

Cilj projekta „Od polja do stola – kanalisanje problema farmera kroz objavu izjava o poziciji i druge pisane forme“ jeste unapređenje održivosti proizvodnje malih poljoprivrednih proizvođača u regionu Mavrovo – Rostuse i jugoistočnom regionu Severne Makedonije koji koriste tradicionalne metode proizvodnje, kroz prepoznavanje njihovih potreba i problema i njihovom razmatranju sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou.

Finansiranje ovog projekta omogućiće udruženju „Slow Food Bitola“ i njegovim partnerima da pomognu poljoprivrednim proizvođačima da nadoknade pojedine nedostatke korišćenjem mera fleksibilnosti za male poljoprivredne proizvođače i omogućavanjem direktne prodaje kvalitetnih sireva identifikacijom problema i njihovim predstavljanjem donosiocima odluka. Pored toga, projekat će analizirati doprinos proizvoda sa oznakom geografskog porekla ruralnom razvoju i zaštiti biodiverziteta tako što će se oceniti prednosti i mane EU šema kvaliteta i njihove implementacije. Dodatno, u okviru projekta će biti inicirana javna debata o održivom ruralnom razvoju u Severnoj Makedoniji i promocija modela malih proizvođača za održivu proizvodnju.

Projekat finansira Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Pored udruženja „Slow Food Bitola“ i partnerskih organizacuja, u projektu učestvuje i udruženje „DAShI“ iz Severne Makedonije

Za više informacija posetite sajt udruženja “Slow Food Bitola”Pogledajte naše uspešne priče!

Top