GRANT I TRAINING - PODSTICAJNE MERE U POLJOPRIVREDI

GRANT I TRAINING - PODSTICAJNE MERE U POLJOPRIVREDI

Udruženje građana “Resurs centar” iz Majdanpeka sa svojim partnerima, realizovalo je projekat “Održive poljoprivredne politike u programima subvencija lokalnih samouprava u Srbiji - A.S.A.P.”Projekat je obuhvatio teritoriju 10 opština u Timočkoj Krajini i Braničevu, a njegov cilj je bio da se na osnovu konsultacija sa korisnicima podsticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj iz opštinskog budžeta definišu prioriteti i mere koji će se finansirati u narednoj godini.

REZULTATI PROJEKTA:

1. Lokalne mere podrške, prilagođene poljoprivrednim proizvođačima

  • Sveobuhvatan izveštaj o postojećim lokalnim programima i mera podrške u poljoprivredi u 10ciljnih opština, izrađen je sa ciljem identifikacije glavnih problema u vezi lokalnih politika za podršku poljoprivredi kako bi poslužio kao osnova za javno zastupanje boljih mera podrške prilagođenih potrebama poljoprivrednih proizvođača.
  • Okrugli sto okupio je predstavnike 10 lokalnih samouprava, poljoprivredne proizvođače i eksperte u oblasti poljoprivrede, sa ciljem analize i dopune izvešaja o efektima postojećih lokalnih programa i mera podrške u poljoprivredi.
  • Preporuke za unapređenje efektivnosti lokalnih programa i mera podrške u poljoprivredi, izrađene su na osnovu istraživanja i zaključaka sa Okruglog stola. Preporuke konkretizuju mere koje je potrebno sprovesti, a poslate su donosiocima odluka na lokalnim i nacionalnom nivou.
  • Konkretne promene u Odlukama o korišćenju lokalnog poljoprivrednog budžeta usvojene su u tri lokalne samouprave: Majdanpek, Sokobanja i Kučevo na osnovu Preporuka Resurs centra. Ove tri lokalne samouprave, odvojile su veća sredstva za subvencije u poljoprivredi, diverzifikovale su mere podrške u skladu sa potrebama farmera, a fokus su stavile na poljoprivredne zadruge.

2. Novi mehanizam za kreiranje održivih poljoprivrednih politika koje uključuju korisnike – Lokalna akciona grupa (LAG)

  • Jedna lokalna akciona grupa u Majdanpeku – “Via Danubius” je registrovana uz pomoć Resurs centa u toku trajanja projekta. Ova lokalna akciona grupa obuhvata teritoriju tri opštine: Majdanpek, Kladovo i Negotin i ima 22 člana uključujući farmere, stočare i udruženja građana.

Projekat je realizovala organizacija „Resurs centar Majdanpek” iz Srbije, uz podršku partnera i saradnika. Finansirala ga je Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Preuzmite poster prezentacije projekta.

Za više informacija posetite sajt udruženja “Resurs centar Majdanpek”.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top