GRANT I TRAINING - PODSTICAJNE MERE U POLJOPRIVREDI

GRANT I TRAINING - PODSTICAJNE MERE U POLJOPRIVREDI

Udruženje građana “Resurs centar” iz Majdanpeka sa svojim partnerima, realizuje projekat “Održive poljoprivredne politike u programima subvencija lokalnih samouprava u Srbiji - A.S.A.P.”. Projekat obuhvata teritoriju 10 opština u Timočkoj Krajini i Braničevu, a njegov cilj je da se na osnovu konsultacija sa korisnicima podsticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj iz opštinskog budžeta definišu prioriteti i mere koji će se finansirati u narednoj godini.

Ovu jednogodišnju inicijativu finansira Evropska unija u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Proces kreiranja, donošenja i trošenja ovih sredstava različita su od opštine do opštine. U nekim opštinama se sredstva dodeljuju bez konkursa, negde je loša realizacija a u nekim je nedovoljna informisanost i zainteresovanost poljoprivrednika, gazdinstava i udruženja za podsticaje u poljoprivredi.
Opština Majdanpek svake godine opredeli oko 13 miliona dinara za Program podsticaja u poljoprivredi ali se samo 50% i realizuje.

ASAP projekat ima za cilj da istraži razloge za ovako nisku efikasnost podsticajnih mera u poljoprivredi i preporuči mere za unapređenje efikasnosti Programa podsticajnih mera u poljoprivredi za pet odabranih opština.

Za više informacija posetite sajt udruženja “Resurs centar” iz MajdanpekaPogledajte naše uspešne priče!

Top