GRANT I TRAINING - POTROŠAČI U SRCU POLJOPRIVREDNE POLITIKE

GRANT I TRAINING - POTROŠAČI U SRCU POLJOPRIVREDNE POLITIKE

Projekat „Pređi na organsko: Potrošači u srcu poljoprivredne politike“ je usmeren na podršku kreiranju ambijenta za organsku proizvonju u Severnoj Makedoniji koja je u skladu sa interesima potrošača.

Cilj projekta je da osnaži civilno društvo da razvije preporuke zasnovane na činjenicama i EU modelima za unapređenje političkog i zakonodavnog okvira u oblasti organske proizvidnje kao dela održive poljoprivrede. Projekat zastupa interese potrošača u procesu formulacije i implementacije poljoprivrednih politika, te s tim u vezi, jača saradnju između organizacija civilnog društva, državnih institucija, farmera i medija u cilju razvoja organske proizvodnje i potrošnje. Dodatno, projekat doprinosi jačanju svesti potrošača o zdravstvenim, socijalnim i benefitima u oblasti zaštite životne sredine od organskih proizvoda.

Projekat finansira Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Za više informacija posetite sajt udruženja “Organizacija potrošača Makedonije”Pogledajte naše uspešne priče!

Top