GRANT I TRAINING - DECENTRALIZOVANA, PARTICIPATIVNA I INTEGRISANA VODNA POLITIKA

GRANT I TRAINING - DECENTRALIZOVANA, PARTICIPATIVNA I INTEGRISANA VODNA POLITIKA

Cilj projekta „Javno zastupanje decentralizovane, participativne i integrisane vodne politike“ je imao za cilj da podrži promenu od državno kontrolisane vodne politike ka decentralizovanoj, participativnoj i integrisanoj vodnoj politici u Albaniji, koja će stimulisati uključivanje svih zainteresovanih strana u ovoj oblasti, da se bolje ostvare lokalne ekonomske i društvene potrebe, odnosno zaštitu životne sreidine.

REZULTATI PROJEKTA:

1. Nova decentralizovana politika navodnjavanja u Albaniji koja uključuje korisnike voda

  • Program upravljanja navodnjavanjem izrađen je na osnovu istraživanjao efektima prethodnih politika navodnjavanja.U novom programu, centralno mesto zauzima saradnja između opštinskih institucija i korisnika voda, odnosno poljoprivrednih proizvođača i njihovih asocijacija.
  • Program je nastao uzaktivno učešće svih zainteresovanih strana (predstavnika opštinskih uprava, predstavnika odgovarajućih odeljenja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, poljoprivrednih proizvođača, organizacija korisnika voda i eksperata za navodnjavanje).
  • Sprovedena jekampanja javnog zastupanja za unapređenje Nacrta zakona o navodnjavanju kako bi se osigurala uključenost organizacija korisnika voda u upravljanje navodnjavanjem.
  • Unovi Zakon o navodnjavanju i u Nacrt nacionalne Strategije navodnjavanjauključene su organizacije korisnika voda kao predstavnici interesa poljoprivrednih poizvođača, kojidele deo odgovornosti u upravljanju navodnjavanjem. Ovo je rezultat kampanje javnog zastupanja sprovedene u okviru projekta.

2. Ojačani kapaciteti korisnika voda za javno zastupanje decentralizovane politike navodnjavanja koja uključuje organizacije korisnika voda u sistem upravljanja navodnjavanjem

  • Formirana je koalicijakoju čineorganizacije korisnika voda i udruženja AEEMC u cilju realizacija kampanje za decentralizovanu politiku navodnjavanja i uključivanje organizacija korisnika voda u novi Zakon o navodnjavanju i u Nacrt nacionalne Strategije navodnjavanja.
  • Obuke o načinima dobrog upravljanja navodnjavanjemsprovedene su za organizacije korisnika voda, poljoprivredne proizvođače inadležne institucije za upravljanje vodama i navodnjavanjem u opštinama.
  • Obuka o javnom zastupanjusprovedena je radi što uspešnije realizacije kampanje i aktivnosti javnog zastupanja za organizacije korisnika voda, poljoprivredne proizvođače, predstavnike njihovih organizacija i volontere AEEMC.
  • Priručnik o upravljanju navodnjavanjem u poljoprivredije izrađen sa ciljem da istakne potrebu za održivim praksama kroz uključivanje lokalne zajednice, odnosno organizacija korisnika voda u upravljanje navodnjavanjem na lokalnom nivou.

Projekat je realizovala organizacija „AEEMC” iz Albanije, uz podršku partnera i saradnika. Finansirala ga je Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Preuzmite poster prezentacije projekta.

Za više informacija posetite stranicu udruženja AEEMC

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top