ULOGA OCD

Uloga OCD

JAKO I AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO – MEHANIZAM OSTVARIVANJA DRUŠTVENIH PROMENA


Svako društvo je društvo različitih suprotstavljenih, pa i sukobljenih interesa, gde građani kao pojedinci najčešće nisu u poziciji da izvrše željenu promenu od opšteg interesa. Da bi se njihov glas čuo, građani moraju biti organizovani oko zajedničkih problema i moraju imati način da zajednički zastupaju ideju promene koju žele da ostvare. Civilno društvo obezbeđuje ovaj mehanizam.

Termin “civilno društvo” podrazumeva organizovane građane, okupljene oko zajedničkih potreba, interesa i vrednosti, koji svojim delovanjem i akcijama nastoje da u svoju zajednicu unesu kvalitativnu promenu koja je od opšteg zajedničkog interesa za građane i građanke. Jedna od ključnih karakteristika civilnog društva je njegova odvojenost od druga dva sektora društva: države i ekonomije (privatnog profitnog sektora). Zato je ono široko prepoznato kao neophodni „treći“ sektor društva.

Organizacije civilnog društva su dobrovoljni i nezavisni oblici organizovanja građana, koji nisu deo strukture vlasti, a čiji je cilj zaštita interesa određene grupe građana ili društva u celini.

Organizacije civilnog društva obuhvataju: udruženja građana, fondacije, zadužbine, sindikate, strukovna udruženja, verske organizacije, veća nacionalnih manjina, političke partije, sportska udruženja i neformalne grupe.

Postoji širok spektar uloga civilnog društva. Jedna od značajnih uloga jeste da iz pozicije nezavisnosti u odnosu na državu, na nju utiče, kroz aktivnosti u oblasti analize javnih politika i propisa, a zatim predlaganja i javnog zastupanja različitih rešenja u cilju unapređenja javnih politika i propisa. Pored toga, organizacije civilnog društva prate i regulišu postupanje države u kontekstu primene javnih politika i propisa, odnosno ponašanje njenih službenika i promovišu principe dobrog upravljanja kakvi su transparentnost, efikasnost i efektivnost, otvorenost, inkluzivnost, reaktivnost i odgovornost.

Takođe, uloga organizacija civilnog društva jeste i da utiču na kulturu društva, kako bi pozitivne društvene promene zaživele u svakodnevnom životu građana, unapređene politike i propisi bili primenjeni, a građani aktivno učestvovali u razvoju društva. Organizacije podstiču građanski aktivizam time što povezuju građane ili pojedine grupe građana i pomažu im da identifikuju i artikulišu svoje vrednosti, uverenja, potrebe i ponašanja, odnosno da potpunije učestvuju u politici i društvenim dešavanjima.Top