ISTRAŽIVANJE PPVPV

Istrazivanje PPVPV

Poljoprivredna proizvodnja visoke prirodne vrednosti (PPVPV) na Zapadnom Balkanu


Polazna osnova za kreiranje strateškog i zakonskog okvira za promociju poljoprivredne proizvodnje visoke prirodne vrednosti, jeste sveobuhvatno sagledavanje stanja u ovoj oblasti.

S tim u vezi u okviru projekta “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan” sprovodimo uporednu analizu strateških i zakonskih okvira u oblasti zaštite biodiverziteta i dobrobiti životinja zemalja zapadnog Balkana i Evropske unije, kao i analizu primera dobre prakse održive poljoprivrede u zemljama članicama Evropske unije. Zajedno sa prikupljenim relevantnim podacima sa teritorije zemalja zapadnog Balkana, ovakva sveobuhvatna analiza poslužiće kao osnova za kreiranje Regionalnog izvestaja o zastiti biodiverziteta u poljoprivrednim predelima zapadnog Balkana, kao polazne osnove za planiranje nacionalnih programa za identifikaciju i monitoring poljoprivrednih područja visoke prirodne vrednosti.Top