ZAPADNI BALKAN

Zapadni Balkan

ZAPADNI BALKAN, PLODNO TLE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU VISOKE PRIRODNE VREDNOSTI


U većem delu regiona Zapadnog Balkana poljoprivreda je najvažnija grana privrede. Vekovima poljoprivrednici koriste visok prirodni potencijal ovog regiona za obavljanje poljoprivrednih delatnosti. Ovo ilustruje podatak da je udeo poljoprivrednog područja 40% teritorije zapadnog Balkana. Stočarstvo i zemljoradnja, dva noseća stuba poljoprivrede su duboko utemeljena u tradiciji ovih prostora.


Zapadni Balkan, sa svojim izuzetnim bogatstvom biljnog i životinjskog sveta, jedan je od najbogatijih delova Evrope u pogledu biodiverziteta. Postoji veliki broj endemskih vrsta (vrste koje žive samo na Zapadnom Balkanu) i karakterističnih staništa, od kojih su mnogi od evropskog ili globalnog značaja za očuvanje.

Mnoga poljoprivredna staništa značajna za biodiverzitet, stvorena su vekovnim praksama tradicionalne ispaše i neintenzivnim načinima poljoprivredne proizvodnje. Veza između poljoprivredne proizvodnje visoke prirodne vrednosti, biodiverziteta i tradicionalnih pejzaža Zapadnog Balkana je veoma jaka. Nije iznenađenje što se region (jugoistočna Evropa uključujući Zapadni Balkan) smatra "zelenim zlatom" i "zelenim plućima" Evrope (EEA).

Zemlje Zapadnog Balkana kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji postepeno menjaju svoje poljoprivredne politike u cilju usaglašavanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije. Najveći izazov pred nama je obezbeđivanje dobro upravljanog procesa uvođenja poljoprivredne proizvodnje visoke prirodne vrednosti u politike zemalja Zapadnog Balkana.

Gustina naseljenosti različitih vrsta životinja navedenih u Crvenoj listi ugroženih vrsta je na Zapadnom Balkanu dva do četiri puta veća nego u 15 starijih zemalja članica Evropske unije (EEA, 2010).

Mnoge stare poljoprivredne prakse koje imaju visoku prirodnu vrednost su se održavale kroz tradiciju, kao način života u većem delu Zapadnog Balkana.

kliknite na zemlju za detaljnije informacije o trenutnom stanju i potencijalu za razvoj poljoprivredne proizvodnje visoke prirodne vrednosti

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

SRBIJA Kosovo * Crna Gora Albanija Severna
Makedonija
Top