ZAPADNI BALKAN - Kosovo *

Priroda u službi poljoprivrede

Kosovo ima površinu od 10.887 kvadratnih kilometara. Većina terena je planinska, a najviši vrh je Đeravica sa 2.656 m. Postoje dve osnovne ravnice, Metohijski basen na zapadu i kosina Kosova na istoku. Najveće reke Kosova su Beli Drim i Ibar. Sitnica, pritoka Ibra, je najduža reka koja se u potpunosti nalazi na Kosovu. Kosovo ima vlažnu kontinentalnu klimu sa mediteranskim i okeanskim uticajem, sa toplim letima i hladnim i snežnim zimama. Na severoistok, kosovo polje i dolina reke Ibar su suve i više su pod utjicajem kontinentalnih vazdušnih masa, sa hladnijim zimama i vrlo vrućim letima. Na jugozapadu, klimatsko područje Metohije dobija više mediteranskih uticaja sa toplijim letima, nešto većim padavinama (700 mm) i velikim snežnim padavinama tokom zime. Planinski prostori Prokletija na zapadu, Šar planine na jugu i Kopaonik na severu imaju više alpsku klimu, sa visokim padavinama (900 do 1.300 mm godišnje), kratkim i svežim letima i hladnim zimama.

Poljoprivreda na Kosovu *

Poljoprivredna gazdinstva su veoma mala. Prosečna veličina zemljišta po porodici iznosi oko 3,2 ha, od čega u proseku 1,6 ha čini obradivo zemljište, obično fragmentisano na 6 do 8 parcela. 97% imanja je manje od 5 ha, dok je manje od 1% gazdinstava iznad 10 ha. Slično tome, veličina stada je uglavnom mala. Većina poljoprivrednih domaćinstava koja uzgajaju goveda ima 1-3 krave. Pored toga što je jedan od najvažnijih sektora privrede, poljoprivreda takođe pruža mrežu socijalne sigurnosti za veliki broj siromašnih i starijih ljudi koji zavise od poljoprivredne proizvodnje.

kliknite na zemlju za detaljnije informacije o trenutnom stanju i potencijalu za razvoj poljoprivredne proizvodnje visoke prirodne vrednosti

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

SRBIJA Kosovo * Crna Gora Albanija Severna
Makedonija
Top