... POČEO REGIONALNI PROJEKAT „ODRŽIVA POLJOPRIVREDA ZA ODRŽIVI BALKAN“ | Održiva poljoprivreda za održivi Balkan

POČEO REGIONALNI PROJEKAT „ODRŽIVA POLJOPRIVREDA ZA ODRŽIVI BALKAN“

01.01.2016

POČEO REGIONALNI PROJEKAT „ODRŽIVA POLJOPRIVREDA ZA ODRŽIVI BALKAN“

Otpočela je realizacija regionalnog projekta "Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu".

Ovaj projekat, usmeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za javno zastupanje putem istraživanja, obuka i umrežavanja. Naime, kroz projekat će se uspostaviti Regionalna radna platforma sačinjena od OCD, nadležnih institucija i predstavnika naučne zajednice koja će biti posvećena kreiranju regionalne politike u oblasti održive poljoprivrede, zaštite biodiverziteta i dobrobiti životinja na prostoru zapadnog Balkana. Ove politike će se razvijati na osnovu različitih istraživanja čiji je cilj sagledavanje usklađenosti, kako propisa, tako i praksi u poljoprivredi sa principima održivosti.

Istovremeno, projekat predviđa organizaciju obuka usmerenih na jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika, kao i finansiranje najboljih predloga projekata javnog zastupanja u oblasti održive poljoprivrede u zemljama zapadnog Balkana. Imajući u vidu značaj informisanja i uključivanja javnosti, organizovaće se i obuke za predstavnike medija, odnosno izraditi edukativni materijali o socio-ekonomskom koristima održive poljoprivrede, zaštite biodiverziteta i dobrobiti životinja, odnosno materijali o značaju saradnje OCD, donosilaca odluka i naučnih institucija u prosecu kreiranje i primene politika i propisa.

Projekat realizuje regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije (Institut za politiku životne sredine), bivše jugoslovenske republike Makedonije (FLOROZON), Kosova* (NGO AKTIV) i Crne Gore (Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP), predvođen Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije.   Pored partnerskih organizacija u realizaciju projekta uključeno je još 15 pridruženih partnerskih nadležnih i naučnih institucija i OCD sa teritorije zapadnog Balkana i to Srbija: Grupa za institucionalnu podršku ruralnom razvoju, Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine (MPŽS); Uprava za veterinu, MPŽS; Agencija za zaštitu životne sredine (MPŽS); Crna Gora: opština Tivat; Biotehnički fakultet Univerziteta u Crnoj Gori; bivša jugoslovenska republika Makedonija: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja; Poljoprivredni fakultet Univerzitet Kiril i Metodije, Skoplje; Alijansa kooperativa u Makedoniji; Albanija: Agencija za ruralni i poljoprivredni razvoj; opština Kukës; Regionalni direktorat za poljoprivredu – Dibër; Kosovo*: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja; Regionalna razvojna agencija – Sever; Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Projekat traje četiri godine (2016-2019) i finansiran je od strane Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje i susedsku politiku (DG NEAR) u okviru programa za jačanje civilnog društva i medija (Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015). Ukupni budžet projekta iznosi 960.760 eura.
_______________
* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.
Top