... ZAŠTITOM PRIRODE I ŽIVOTINJA DO ZDRAVE HRANE | Održiva poljoprivreda za održivi Balkan

ZAŠTITOM PRIRODE I ŽIVOTINJA DO ZDRAVE HRANE

10.12.2019

ZAŠTITOM PRIRODE I ŽIVOTINJA DO ZDRAVE HRANE

Prva regionalna konferencija o zaštiti biodiverziteta i dobrobiti životinja u poljoprivredi

Srbija je bila domaćin Prve regionalne konferencije o zaštiti prirode i životinja u poljoprivredi koja je održana 6. i 7. decembra 2019. u Zrenjaninu. Preko 120 učesnika i 25 istaknutih stručnjaka iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije, Hrvatske, Nemačke i Velike Britanije razgovarali su o tome koliko je zaštita divljih vrsta i farmskih životinja važna za proizvodnju zdrave hrane i očuvanje prirodnih resursa.

“Čast nam je što smo bili u prilici da zajedno sa našim partnerima budemo domaćini ovog jedinstvenog događaja u regionu zapadnog Balkana. Prva regionalna konferencija o zaštiti prirode i životinja okupila je predstavnike nevladinih organizacija, javnih institucija, akademske zajednice i medija kako bismo zajedno pokrenuli dijalog na temu zaštite vrsta i staništa i dobrobiti životinja u poljoprivrednim predelima. Ovo pitanje se tiče svih građana zapadnog Balkana danas – pitanje kakav svet i koje prirodne resurse ostavljamo generacijama koje dolaze sutra”, izjavio je Elvir Burazerović, direktor ORCA.


Glavni zaključak konferencije je da region zapadnog Balkana ima ogroman potencijal za poljoprivrednu proizvodnju koja je u skladu sa principima zaštite prirode. Konzorcijum organizacija iz Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije i Kosova* okupljeni oko organizacije ORCA, ukazali su na značaj uključivanja organizacija, stručnjaka, farmera, potrošača i privrede u razvoj poljoprivrednih politika koje čuvaju prirodu. 

Mehanizam koji omogućava zajednički rad navedenih aktera je Regionalna radna platforma koju su osnovali ORCA i partnerske organizacije. Platforma okuplja predstavnike ministarstva poljoprivrede, ministarstva životne sredine, organizacije civilnog društva i nauke, a podržava je nemačka federalne agencije za zaštitu prirode. Cilj Platforme jeste da istraži trenutno stanje, identifikuje probleme i predloži rešenja za zaštitu prirode u poljoprivrednim predelima zapadnog Balkana.

Prva regionalna konferencija o zaštiti biodiverziteta i dobrobiti životinja u poljoprivrednom predelu “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan” organizuje se u okviru istoimenog projekta “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na Zapadnom Balkanu” koji podržava Evropska unija. Projekat sprovodi konzorcijum partnerskih organizacija koji predvodi Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA (Srbija), a koji čine Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP (Crna Gora), Institut za zaštitu životne sredine (Albanija), Florozon (Severna Makedonija) i Aktiv (Kosovo*). 


Pregled tema i zaključaka po panelima

Na konferenciji su predstavljeni rezultati deset uspešnih kampanja za zaštitu prirode i održive poljoprivredne prakse sprovedenih od strane organizacija podržanih u okviru projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan“. Ove kampanje ostvarile su značajan pozitivni uticaj na proizvodnju organske hrane, zaštitu kulturnog i prirodnog nasleđa, dobrobit farmskih životinja i prava potrošača i farmera u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Više informacija na www.sasb-eu.org 

Predstavljeni su i primeri dobre prakse zaštite divljih vrsta i staništa u poljoprivrednim predlima Evrope i regiona.  Konkretno se govorilo o zaštiti divljih vrsta i njihovih staništa na evropskom nivou i van zaštićenih prirodnih područja, podsticajima za farmere koji čuvaju prirodna staništa važna za ptice i leptire na svojim farmama u Hrvatskoj, kao i konkretnim primerima zaštite divljih vrsta u poljoprivrednim predelima Srbije. Zaključci sa ovog dela konferencije ukazali su da ako želimo da očuvamo prirodu i sve blagodeti koje imamo od nje, a naročito važne za proizvodnju zdrave hrane, nije dovoljno zaštiti je samo na malom procentu teritorije u okvirima zaštićenih područja. Na prostoru zapadnog Balkana, projekat „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan“ jedna je od retkih inicijativa koja se bavi ovom temom, i potrebno je da svi važni akteri koji se bave poljoprivredom i zaštitom prirode ulože više resursa u razvoj ove oblasti od značaja za sve proizvodnju zdrave hrane, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu prirode i životinja na zapadnom Balkanu.

Stručnjaci iz oblasti ruralnog razvoja i zaštite prirode problematizovali su aktuelne izazove i prednosti koje naše države imaju kada je u pitanju proizvodnja zdrave hrane i zaštita prirode u ruralnim predelima. Učesnici konferencije su imali prilike da saznaju o načinima na koje država može da prati stanje zaštite prirode i životinja u poljoprivrednim predelima na primeru Nemačke.

Predstavljeni su i rezultati rada Regionalne radne platforme koja okuplja stručnjake, civilni sektor i javne institucije u nastojanjima da razvije preporuke za razvoj politika zaštite prirode u poljoprivrednim predelima na zapadnom Balkanu. Zaključeno je da je potrebno da se politike zaštite prirode u poljoprivredi donesu hitno kako bi se proizvodnja zdrave hrane u skladu sa zaštitom prirode očuvala i to u interesu potrošača i farmera koji su uključeni u kreiranje i sprovođenje ovih politika.

Jedna od glavnih tema konferencija bilo je i održivo korišćenje pašnjaka i kako to utiče na ekonomski razvoj, očuvanje divljih vrsta i dobrobit farmskih životinja. Na konferenciji se govorilo o ekonomskim razlozima zbog kojih su farmeri u Velikoj Britaniji motivisani da doprinose zaštiti prirode i životinja na svojim farmama, kako dobrobit farmskih životinja utiče na proizvodnju zdrave hrane, kao i o tome kako u Vojvodini stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode sprovode projekte usmerene na zaštitu prirode i lokalni ekonomski razvoj. Održivo korišćenje pašnjaka predstavlja jedan od osnovnih načina na koji se može ostvariti vizija očuvanih tradicionalnih poljoprivrednih predela zapadnog Balkana koji proizvode zdravu i bezbednu hranu, na ekonomski isplativ način. * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova


Pogledajte fotografije sa konferencije "Održiva poljoprivreda za održivi Balkan".
Top