REGIONALNA POLITIKA

Evropske integracije

EFEKTIVNE JAVNE POLITIKE MOGU SE IZRADITI SAMO ZAJEDNIČKIM RADOM DRŽAVNIH ORGANA, ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I NAUČNE ZAJEDNICE


Kroz projekat “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan” pružamo podršku nadležnim državnim organima da razviju politiku u oblasti održive poljoprivrede, zaštite biodiverziteta i dobrobiti životinja na Zapadnom Balkanu.

Regionalna radna platforma posvećena je kreiranju Regionalnog izvestaja o zaštiti biodiverziteta u poljoprivrednim predelima zapadnog Balkana, kao polazne osnove za planiranje nacionalnih programa identifikacije i monitoringa poljoprivrednih područja visoke prirodne vrednosti. Radnu platformu čine stručnjaci, nadležne institucije i organizacije civilnog društva sa Zapadnog Balkana, uz podršku nemačke Federalne agencije za zaštitu prirode.Top