GRANT I TRAINING - ORGANSKA POLJOPRIVREDA

GRANT I TRAINING - ORGANSKA POLJOPRIVREDA

Projekat „Organska poljoprivreda u Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu“,bio je direktno usmeren na nedostatak mera javne podrške organskoj poljoprivredi u centralnoj i zapadnoj Srbiji, dok metodološki, projekat je uključuje sve ključne zainteresovane strane: donosioce odluka, farmere i potrošače.

Cilj projekta je bio da doprinese jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i drugih ključnih aktera u Raškom, Zlatiborskom i Podunavskom okrugu da javno zastupaju unapređenje javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje. Projekat je zastupao uvođenje i doslednu primenu javnih politika zasnovanih na istraživanju, kao i uvođenje mera podrške i subvencija u Raškom, Zlatiborskom i Podunavskom okrugu.

REZULTATI PROJEKTA:

1. Veći lokalni budžet opredeljen zamere podrškeorganskoj poljoprivredi

  • Sprovedeno je istraživanje o koristima za poljoprivredne proizvođače od konverzije u organsku proizvodnju, a argumenti su korišćeni kao osnova za javno zastupanje na lokalnom nivou.
  • Memorandum o razumevanju koji obavezuje opštine na alokaciju najmanje 3% lokalnog poljoprivrednog budžetaza podršku organskoj poljoprivredi,potpisale su četirilokalne samouprave - Kraljevo, Užice, Velika Plana i Arilje.
  • Tri opštine (Užice, Velika Plana i Arilje) su ispunile svoju obavezu iopredelile deo budžeta za podršku organskoj poljoprivredi u 2019. godini, a gradKraljevo je isplanirao da opredeli deo budžeta za organsku poljoprivredu u 2020. godini. Od četiri ciljne opštine, samo je Užice imalo mere za podršku organskoj poljoprivredi pre ovog projekta.

2. Veći lokalni budžet opredeljen zamere podrškeorganskoj poljoprivredi

  • Obukapoljoprivrednih proizvođačao konverziji u organsku proizvodnjusprovedena je tokom projekta. Obuka je uključila procenu kapaciteta za konverziju u organsku proizvodnju, informacije o procesu konverzije i procesu sertifikacije, obavezama i troškovima, IPARD fondovima, kompostiranju, organskom semenju i drugim temama značajnim za organsku poljoprivredu.
  • Prezentacije tema obrađenih na obuci organizovalo je u svom mestu 14 učesnika obuke. Na taj način je proširen krug proizvođača koji su informisani o mogućnostima i načinima konverzije u organsku proizvodnju.

3. Organska poljoprivreda kao deo EU integracija

  • Veći fokus na razvoj održive i organske poljoprivredeu svojim preporukama, obećala je Radna grupe za Poglavlje 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj) Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Na završnom događaju projekta, Fenomena je informisala učesnike Radne grupe za Poglavlje 11 o rezultatima projekta, a 14 učesnika, potpisalo je memorandume o razumevanju kojim se obavezuju na veći fokus na razvoj održive i organske poljoprivrede u svojim aktivnostima.

Projekat je realizovala organizacija „Fenomena” iz Srbije, uz podršku partnera i saradnika. Finansirala ga je Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Preuzmite poster prezentacije projekta.

Za više informacija posetite sajt udruženja “Fenomena”.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top