GRANT I TRAINING - ORGANSKA POLJOPRIVREDA

GRANT I TRAINING - ORGANSKA POLJOPRIVREDA

Projekat „Organska poljoprivreda u Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu“ je direktno usmeren na nedostatak mera javne podrške organskoj poljoprivredi u centralnoj i zapadnoj Srbiji, dok metodološki, projekat uključuje sve ključne zainteresovane strane: donosioce odluka, farmere i potrošače.

U Srbiji je samo oko 10.000 ha zemljišta konvertovano u organsku proizvodnju, dok je polovina u procesu konverzije (Organska proizvodnja u Srbiji, Serbia organica, 2014.). U Raškom, Zlatiborskom i Podunavskom okrugu (centralna i zapadna Srbija) je registrovan značajno mali broj (ukupno deset) organskih poljoprivrednih proizvođača.

Cilj projekta je da doprinese jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i drugih ključnih aktera u Raškom, Zlatiborskom i Podunavskom okrugu da javno zastupaju unapređenje javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje. Projekat zastupa uvođenje i doslednu primenu javnih politika zasnovanih na istraživanju, kao i uvođenje mera podrške i subvencija u Raškom, Zlatiborskom i Podunavskom okrugu.

Projekat finansira Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Za više informacija posetite sajt udruženja “Fenomena”Pogledajte naše uspešne priče!

Top