... U Briselu predstavljen projekat "Održiva poljoprivreda za održivi Balkan" | Održiva poljoprivreda za održivi Balkan

U Briselu predstavljen projekat "Održiva poljoprivreda za održivi Balkan"

01.07.2016

U Briselu predstavljen projekat "Održiva poljoprivreda za održivi Balkan"

Na konferenciji u Briselu 23 i 24. juna ove godine, regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije (Institut za politiku životne sredine), bivše jugoslovenske republike Makedonije (FLOROZON), Kosova* (NGO AKTIV) i Crne Gore (Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP), predvođen Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije, predstavio je projekat "Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu".


Na konferenciji koju je organizovala Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje i susedske odnose (DG NEAR) predstavljeno je ukupno 16 projekata konzorcijuma iz zemalja zapadnog Balkana i Turske koji su usmereni na jačanje regionalnih tematskih mreža i kapaciteta OCD, a koje finansira EU. Ovaj događaj bio je prilika da se OCD međusobno umreže i ojačaju komunikaciju sa predstavnicima Evropske komisije i Centrima za tematsku ekspertizu. Učesnici konferencije su razmenili iskustva u oblasti komunikacije, administrativnih i tehničkih zahteva u vezi sa upravljanjem projektima podržanim od strane Evropske komisije.


Projekat traje četiri godine (2016-2019) i finansiran je od strane Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje i susedsku politiku (DG NEAR) u okviru programa za jačanje civilnog društva i medija (Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015). Ukupni budžet projekta iznosi 960.760 eura.
_______________
* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.
Top